Newsletter
Chci poradit +420 739 036 527
Jak objednat trénink

Jak objednat trénink

Vzdělávací tréninky můžete vybírat sami nebo prostřednictvím garantů, kteří Vám odpoví na otázky a pomůžou vybrat vhodný typ tréninku.

Kateřina Mendrok

Kateřina Mendrok
garant pro Českou republiku
+420 739 036 527
treninky@abconnectia.cz

Patrik Bednár

Matej Kováč
garant pro Slovenko
+421 903 835 676
treningy@abconnectia.sk

Výběr tréninku

Výběr tréninku

Trénink vybírejte podle témat tréninků nebo pozice, kterou zastáváte . Pokud vhodný trénink nenajdete, zeptejte se garanta. Vaše potřeby se mohou skrývat v některém tréninku jiného názvu. Všechny témata, dokážeme zrealizovat individuální formou jako firemní vzdělávání.

Tréninkové metody

Tréninkové metody

Komplexnost a kvantita informaci nás nutí vyvinout jednoduché tréninkové metody. Vyvinuli jsme tři modely: Model VAKAV/RACAR , Model CORA , Model Rozvojové Pyramidy . Naši klienti je mnohdy převzali do svých firem natrvalo. Proč? Jsou zapamatovatelné, srozumitelné a použitelné v praxi. Tréninky jsou vždy přizpůsobené účastníkům, proto se Vás v objednávce dotazujeme na Vaše potřeby.

Vedení tréninku

Vedení tréninku

Trénink vždy obsahuje část seznamovací, úvod do tématu, praktické příklady a nácvik. Je realizován výkladem, moderováním, vizualizací. Účastníci pracují pod vedením lektora jak samostatně, tak i ve skupinách podle tématu. Závěr tréninku je vždy zaměřen na využitelnost v praxi.

Hodnocení tréninku

Hodnocení tréninku

Závěr každého tréninku věnujeme hodnocení. Máte možnost hodnotit provedení, obsah, lektora, přínos pro Vás, organizaci tréninku, kdy 1 je nejlepší známka a 6 nejslabší. Výstupy vyhodnocujeme a neustále zapracováváme do kvality. Trvale spolupracujeme s lektory, jejichž průměrné hodnocení se pohybuje nad známkou 2.

Lektor

Lektor

Pro některé tréninky máme uvedeno více lektorů proto, aby byli zastupitelní. Kdo povede konkrétní trénink bude vždy uvedeno v pozvánce. Jestliže požadujete konkrétního lektora, prosím kontaktujte garanta a dohodneme s Vámi další postup.

Náročnost tréninku

Náročnost tréninku

Volba úrovně náročnosti ze tří stupňů závisí na Vás. Tréninky s vyšší úrovní rozvijejí témata do hloubky, volbu úrovně proto doporučujeme konzultovat s garantem. Je to jako s učením jazyka. Náročnější učebnici bereme do rukou po té základní.

Obsazenost tréninku

Obsazenost tréninku

Maximální obsazenost tréninku máme stanovenu na 12 účastníků. Minimální obsazenost je polovina. Průměrná obsazenost se pohybuje mezi 7 - 8 účastníky. Toto rozmezí umožňuje udržet lektorovu i Vaši soustředěnost. Dochází nejen k předávání dovednosti, nýbrž i ke sdílení informaci mezi účastníky.

Časová náročnost

Časová náročnost

Vyjadřujeme ji v hodinách. Do 8 hodin se jedná vždy o jednodenní trénink, nad tuto hranici o vícedenní tréninky. V unikátních trénincích se setkáte i programy, které jsou rozloženy do několika týdnů. Tréninky začínají vždy v 9:00 hodin, pokud není uvedeno jinak.

Objednávání tréninku

Objednávání tréninku

Jakmile si vyberete trénink a objednáte, obdržíte potvrzeni a zálohovou fakturu. Úhradu provedete buď převodem nebo platební kartou. V období 1 týdne před tréninkem naleznete v e-mailu osobní pozvánku se specifikací místa, objektu, času a lektora.

Místa konání

Místa konání

Máme smluvní partnery, kteří nám poskytují kompletní servis. Jednodenní tréninky volíme tak, aby byly dostupné všemi dopravními prostředky z různých míst České a Slovenké republiky. Vícedenní tréninky cílíme do míst, kde Vám můžeme zajistit ubytování a máte možnost využít zajímavého doplňkového programu.

Termíny tréninků

Termíny tréninků

Mimo zveřejněné termíny tréninku, často organizujeme termíny individuální. Kontaktujte našeho garanta, můžeme z několika individuálních požadavků vytvořit nový termín na míru pro Vás.