Newsletter
Chci poradit +420 739 036 527
Komunikační tréninky

Komunikační tréninky

Vedou vaši lidé obchodní jednání v angličtině nebo němčině, orientují se na zahraniční trh, potřebují si přeložit plány, pokyny nebo píší výroční zprávy a reporty?

Typické situace českého trhu, kde se používá cizí jazyk:

  • Obchodníci, kteří se potřebují připravit na konkrétní obchodní vyjednávání nebo se připravují oslovit nový trh
  • Vedení jednání s obchodními partnery
  • Spolupracující subjekty ve vztahu „zahraniční matka – tuzemská dcera". Kooperace ve výrobě, servisu, oddělení bank, pojišťoven, leasingu 
  • Obchodní nebo servisní call centra zaměřená na globální trh 
  • Řízení lidí. Manažeři, potřebují cizí jazyk pro předání úkolů, jejich kontrolu, motivaci svých podřízených 

Cizí jazyk učíme metodou opakovaného memorování – podvědomé vnímání textu, něco jako když slyšíme jednu pravdu, zapamatujeme si ji. Základem Metody zrychleného učení jsou následující aktivity:

  • Používání speciálních VARIO sluchátek pro opakovaný poslech pro fixaci slovní zásoby do dlouhodobé paměti
  • Zapojení obou mozkových hemisfér do procesu učení a propojení krátkodobé s dlouhodobou pamětí
  • Zvýšení koncentrace mozku na učení jeho převedením do stavu Alfa vnímání 
  • Využití aktivního poslechu s porozuměním, při osvojování správné výslovnosti a fixaci slovní zásoby do krátkodobé a střednědobé paměti 

Nebyly nalezeny žádné tréninky odpovídající zadaným parametrům.