Newsletter
Chci poradit +420 739 036 527

Školení: náklad nebo investice

Kateřina Mendrok
23.11.2018
Školení: náklad nebo investice

Majitelé firem, obchodní manažeři i lidé z lidských zdrojů stojí často před otázkou návratnosti vynaložených prostředků na rozvoj lidí. Přitom školení obchodních dovedností obchodníků a manažerů jsou pro firmy klíčové. Když obchodníci mají velké příjmy tak firmy mají velké zisky. Budete překvapeni, že existují vzdělávací programy, kde aktivity a výsledky obchodních školení měřit lze.

Obchodní telefonování může být příjemné
Nenahraditelnou součástí obchodního procesu je oslovení klientů, stávajících nebo nových. To se dá realizovat telefonicky nebo osobně na prodejně. Jste si jisti, že vaši lidé realizují oslovení správně?
Při tréninku, účastníci telefonují „opravdovým“ klientům. Účastníci si sestaví vlastní osnovu telefonátu, osvojí si zásady argumentace a zvládání námitek. Mají dva v jednom, jsou na školení a přitom si dohodnou schůzky.

Jak se stát Profiobchodníkem
Tento program je výjimečný pro obchod tím, že kombinuje suchou teorii s akční prací při prodeji služeb nebo produktů. Návyky a systém práce, které účastník získá, začne reálně používat pro obchodování. Program je postaven do 5 ti dnů, mezi kterými je časový odstup pro zavedení teorie do praxe. Tréninků se účastní obchodníci i jejich manažeři, proto se celý program stává efektivní při následném prodeji.

Vyvinuli jsme a uvedli do praxe tréninkový program pro zvýšení aktivit v náboru nových lidí do obchodních skupin: Headhunter nábor obchodníků. To, že systematický a pravidelný nábor lidí funguje, dokazují měřitelné výsledky realizovaných projektů u různých klientů.

Ve všech tématech, kde se posilují obchodní dovednosti, zavádíme měření aktivit a výsledků. Tím se lektoři částečně dostávají do role manažerů nebo s nimi aktivně pracují. Vedení dostane k dispozici výsledky, jak jsou účastníci efektivní, kde mají slabé a silné stránky a doporučení jak je dále rozvíjet.
Dejte nám šanci se osobně představit a dokázat, že rozvoj obchodní sítě není náklad, ale investice.